Процедури

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на тубопълначен автомат. 

Краен срок за подаване на оферти 05.04.2019 г.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 на адрес: Публична покана

Тръжна документация